For the user's convenience, the site stores cookies. By staying on the site, you accept the privacy policy and cookies.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pensjonat Wczasowo-Leczniczy „MARGARETKA ŚWIĘTOKRZYSKA” Szewczyk Leszek z siedzibą w Brzezinkach, 26-100 Masłów, tel.: 41 3111069, adres email:rezerwacja@margaretka-swietokrzyska.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Pensjonat Wczasowo-Leczniczy „MARGARETKA ŚWIĘTOKRZYSKA” Szewczyk Leszek można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail:rezerwacja@margaretka-swietokrzyska.pl.

 

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • udzielania świadczeń zdrowotnych i zarządzania udzielaniem świadczeń na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO1w związku z wykonywaniem działalności leczniczej oraz zgodnie z ustawą o działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • świadczenia usług pozostałych na podstawie: art. 6 ust 1 lit. a RODO1, art. 6 ust 1 lit. b RODO, art. 6 ust 1 lit. c RODO.
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia na terenie Pensjonatu Wczasowo-Leczniczego „MARGARETKA ŚWIĘTOKRZYSKA” Szewczyk Leszek na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dotyczy monitoringu wizyjnego).
 1. Nasza firma jako podmiot leczniczy dba o poufność Państwa danych jednak ze względu na nasz profil działalności Państwa dane osobowe mogą być przekazane niektórym odbiorcom. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa a także następujące kategorie odbiorców:
 • inne podmioty lecznicze współpracujące z nami w celu zapewnienia kontynuacji leczenia.
 • płatnicy usług zdrowotnych
 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Mają Państwo prawo do bycia zapomnianym (żądanie usunięcia), ograniczenia przetwarzania danych oraz do przenoszenia danych. Jeżeli nasz Pensjonat przetwarza Państwa dane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli zechcą Państwo skorzystać z w/w uprawnień prosimy o kontakt osobisty lub korespondencyjny na podane adresy kontaktowe.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania świadczenia / usługi zdrowotnej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uzyskanie świadczenia / usługi zdrowotnej.
 2. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 3. Dane osobowe w będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od daty ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta art.29.1. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będą przechowywane przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres maksymalnie 30 dni. Po tych okresach dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji..